Actualizare cos

Személyes Adatok Védelme

SC MAXIDEAL GROUP SRL, román jogi személy, székhelye Bákó, Aleea Aviatorilor utca, 6a szám, lakrész 6, Cégjegyzéki szám J04/28/2013, adószám/ÁFA-szám (RO)31085791, mint adatkezelő ezt az információs tájékotatást közöljük, hogy elmagyarázzuk a személyes adatok feldolgozásának és védelmének módját.

Ezt a tájékoztatást weboldalunkon keresztül történő interakciónk elején küldjük el Önnek.

1. Milyen feldolgozásra vonatkozik ez a tájékoztató?

Jelen Tájékoztató az alábbi személyek személyes adatainak feldolgozására vonatkozik:

Szerződéses partnereink, beszállítók, eladók, ügyfelek (“Kereskedelmi partnerek”);
Weboldalunk látogatói és felhasználói, amelyek a következő címen lépnek kapcsolatba: okoshazak-hu;

2. Milyen információkat gyűjtünk Önről

Az Ön személyes adatait akkor gyűjtjük és dolgozzuk fel, amikor velünk kapcsolatba lép (például az Ön által nekünk megadott információkkal, űrlapunkon, ha kitölti az 1. szakaszban felsorolt ​​weblapjainkon („Weboldalak”), vagy e-mailben, telefonon vagy más módon). Ide tartoznak azok az információk, amelyeket akkor ad meg, amikor regisztrál valamelyik Weboldalunk használatára, amikor feliratkozik szolgáltatásainkra, részt vesz fórumokon vagy más közösségi kommunikációs tevékenységben valamelyik Webhelyünkön, regisztrációs űrlap kitöltésével vagy más módon, amikor regisztrál a SC MAXIDEAL GROUP SRL és/vagy szerződéses partnerei által szervezett versenyekre vagy promóciókra, és amikor Ön a Weboldalainkkal kapcsolatos problémát jelent be.

A nekünk megadott információk magukban foglalhatják nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát, életkorát, születési idejét és nemét, valamint adott esetben egyéb információkat.

Nem gyűjtünk és nem dolgozunk fel Önnel kapcsolatos érzékeny személyes adatokat (például faji vagy etnikai származásra, politikai véleményekre, vallási vagy filozófiai meggyőződésre, egészségre, szexuális életre vagy szexuális irányultságra vonatkozó információkat). Ha Ön önkéntesen ad nekünk személyes adatokat (beleértve az érzékeny személyes adatokat is) a Weboldalainkkal való interakciója vagy a velünk telefonon, e-mailben vagy bármilyen más módon folytatott levelezés útján, saját akaratából, és nem kérésünkre, töröljük az ilyen személyes adatokat rendszereinkből, ha úgy ítéljük meg, hogy feldolgozásuk nem szükséges az SC MAXIDEAL GROUP SRL törvényes céljaihoz, kivéve, ha Ön ezeket az adatokat nyilvánosságra hozta (például egy nyilvános üzenetfórumon), ebben az esetben ezeket az adatokat csak akkor töröljük Weboldalainkról, ha a törvény előírja, vagy ha nem kívánjuk megőrizni azokat.

Minden alkalommal, amikor ellátogat webhelyeinkre, automatikusan összegyűjtjük a következő adatokat:

Műszaki adatok,  például az Internet Protokoll (IP) cím, amellyel számítógépe az internethez csatlakozik, a bejelentkezési adatok, a böngésző típusa és verziója, az időzóna beállítása, a böngészőbővítmények (bővítmények) típusai és verziói, rendszer és operációs platform, eszköztípus és mobileszköz márka; ezeket az adatokat a nevünkben harmadik felek cookie fájljain keresztül lehet gyűjteni és feldolgozni, és erről további információt a címen talál  https://okoshazak.hu/cookiek-szabalyzata/ oldalon találhat;

Az Ön látogatásával kapcsolatos adatok, például tartalmazhatnak teljes egységes erőforráskeresőket (URL-eket), a webhelyeinkre, azokon keresztül és onnan induló kattintások sorrendjét (beleértve a dátumot és az időt), a megtekintett vagy keresett információkat vagy termékeket (beleértve az olvasott legnépszerűbb cikkeket), elért legnépszerűbb kategóriák, oldalak válaszideje, letöltési hibák, bizonyos oldalak látogatásának időtartama (beleértve az egyes oldalakon átlagosan eltöltött időt, bizonyos tartalmak vagy videók megtekintését), átlagosan egy alkalmazásban eltöltött idő és az ilyen alkalmazásokból származó megtekintések száma, a webhelyeinken megtekintett cikkek átlagos száma, az oldalakkal való interakcióra vonatkozó információk (például görgetés, kattintások és egérmutatók), az oldalon való navigáláshoz használt módszerek, a felhasználók viselkedési adatai és a híváshoz használt telefonszámok vagy e-mail címek, amelyeket az Ügyfélkapcsolatok osztály eléréséhez használ.

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait (például név, cím, e-mail cím és telefonszám) harmadik felektől szerezzük be, például üzleti partnerektől, műszaki, fizetési és szállítási alvállalkozóktól, reklámügynököktől, elemzési szolgáltatóktól, piackutatási szolgáltatóktól, hitelinformációs ügynökségektől.

Ha személyes adatait harmadik féltől szerezzük be, a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónapon belül az Ön személyes adatainak megszerzését követően minden lényeges információt megadunk a feldolgozásról, beleértve a személyes adatok kategóriáit, amelyek az adatkezelés tárgyát, az adatkezelés célját és jogalapját képezik.

3. Hogyan használjuk a személyes adatokat és mi a feldolgozás jogalapja:

Általános szempontok

Feldolgozhatjuk személyes adatait abban az esetben, ha az Önnel kötött szerződést teljesítenünk kell; ha jogszabályi kötelezettségnek kell eleget tenni (például a munkaügyi jogviszonyokra, számvitelre, könyvvizsgálatra, esélyegyenlőség ellenőrzésére vonatkozó jogszabályok); ha ez a mi (vagy egy harmadik fél) jogos érdekeink és az Ön érdekei (például csalás felderítése és megelőzése, vagy az informatikai és hálózati biztonság biztosítása) érdekében szükségesek, kivéve, ha az Ön alapvető jogai elsőbbséget élveznek ezen érdekek felett; ha az Ön létfontosságú érdekeinek (vagy más személyek létfontosságú érdekeinek) védelme érdekében szükséges; és/vagy ha ez közérdekből vagy hivatalos célból szükséges.

Személyes adatait különféle technikai, adminisztratív és működési okokból dolgozzuk fel, például annak érdekében, hogy a tartalom a lehető leghatékonyabb módon jelenjenek meg az Ön és számítógépe számára; Weboldalaink fejlesztése, beleértve annak funkcionalitását; Weboldalaink adminisztrálására; belső műveletekhez, beleértve a hibaelhárítást, adatelemzést, tesztelést, kutatást, statisztikai és kutatási célokat; reklámozásra és marketingre, beleértve a konkrét marketingcélokat is, hogy olyan tartalmat kínálhassunk, beleértve a személyre szabott tartalmakat is, amelyek nagyobb érdeklődésre tarthatnak számot az Ön számára; valamint a Weboldalaink biztonságának megőrzésére irányuló erőfeszítéseink részeként.

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait csak az Ön hozzájárulásával kezeljük. Ezekben az esetekben külön, átlátható módon kérjük az Ön hozzájárulását, amikor személyes adatait megadja. Ezt követően bármikor visszavonhatja hozzájárulását a contact@okoshazak.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ha jogi vagy szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében személyes adatokat kérünk, akkor ezen személyes adatok megadása kötelező. Ez azt jelenti, hogy ha ilyen személyes adatot nem kapunk meg, nem tudjuk kezelni a szerződéses viszonyokat, illetve nem tudunk eleget tenni a ránk rótt kötelezettségeknek.
Minden egyéb esetben a személyes adatok megadása nem kötelező, és Ön nem köteles megadni azokat.

Személyes adatait, így az azonosító adatokat, az elérhetőségi adatokat és a lakcímet is kezelhetjük jogaink vagy Önnel szembeni panaszaink jövőbeni esetleges gyakorlása céljából. Ez az adatkezelés jogos érdekünkön alapul, amely szükséges jogaink gyakorlásához esetleges viták esetén.

Leggyakrabban az Ön személyes adatait a következő helyzetekben fogjuk használni:

a) Üzleti partnerek:

Szolgáltatások nyújtása, áruk szállítása és a vonatkozó szerződések alapján történő kifizetések teljesítése érdekében a regisztrált jogi személyek számára feldolgozhatunk személyes adatokat, például azonosító adatokat, üzleti kapcsolattartási adatokat, banki adatokat és adóazonosító kódot – ÁFA. Ez a feldolgozás (i) olyan szerződés végrehajtásán alapul, amelyben Ön, mint Kereskedelmi Partner, részese, a (ii) ránk rótt jogi kötelezettségeken és (iii) jogos érdekünkön.

Bizonyos esetekben a személyes adatokat – például az üzleti partnerek alkalmazottjainak vagy vállalkozóinak nevét és elérhetőségét – dolgozzuk fel a kereskedelmi partnerekkel kötött szerződés végrehajtásával kapcsolatos kommunikáció céljából. Ez a feldolgozás alapul (i) egy olyan szerződés teljesítésén alapul, amelyben a Kereskedelmi Partnerek felek, (ii) a rájuk rótt jogi kötelezettségekre és (iii) jogos érdekünkre.

Kereskedelmi partnerként tájékoztatást tudunk nyújtani új termékeinkről és szolgáltatásainkról. Ha már nem szeretné megkapni ezeket az üzeneteket, leiratkozhat a contact@okoshazak.hu e-mail címre küldött e-mailben.

b) Felhasználók és ügyfelek:

Szolgáltatások nyújtása, áruk szállítása és a vonatkozó szerződések (beleértve a termékeket) alapján kifizetések teljesítése érdekében feldolgozhatjuk személyes adatait, például azonosító adatait, elérhetőségeit, banki adatait, telefonszámát, címét. Ez a feldolgozás azon szerződés teljesítésén alapul, amelyben a Felhasználók (különösen az ügyfelek) részes felei vagy a rájuk rótt jogi kötelezettségei.

A www.okoshazak.hu weboldalon megadott személyes adatok felhasználásra kerülnek:

– az Ön által megrendelt termékek / szolgáltatások számlázása;
– szállítás;
– online fizetés;

E folyamatok megkönnyítése érdekében személyes adatait az alvállalkozóknak továbbíthatják:

Számlázás:

Biztonságos online fizetés:

Futárszolgálat:

E-mail küldési szolgáltatás:

SMS küldési szolgáltatás:

A személyes adatokat úgy kezelhetjük, hogy tájékoztatást nyújthassunk azokról az árukról vagy szolgáltatásokról, amelyekről úgy véljük, hogy érdeklik Önt. Ha Ön már meglévő vásárló, akkor csak e-mailben, SMS-ben vagy telefonon keressük meg Önt olyan árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkkal kapcsolatban, amelyek hasonlóak azokhoz az árukhoz és szolgáltatásokhoz, amelyek egy korábbi adásvétel vagy tárgyalás tárgyát képezték Önnel. , hacsak korábban másként nem döntött. Ha Ön új vásárló, csak az Ön előzetes hozzájárulása esetén lépünk kapcsolatba Önnel elektronikus úton. Ha nem szeretné, hogy adatait ilyen módon használjuk fel, jelölje be a megfelelő négyzetet azon az űrlapon, amelyen keresztül adatait gyűjtjük, a regisztrációs űrlapon.

c) Alkalmazás felhasználói:

Mobilalkalmazásaink Ön általi használatával kapcsolatban lehetőségünk nyílik arra, hogy gyűjtsük és feldolgozzuk az Ön személyes adatait, például azonosító adatokat, elérhetőségi adatokat, telefont, címet, e-mail címet, amelyek szükségesek a weboldalunkon történő rendelés leadásához.

  • Ön regisztrál a Mobilalkalmazásaink használatára (beleértve az ingyenes próbaverziókat is), és információkat ad nekünk magáról;
  • megjegyzést, értékelést vagy egyéb bejegyzést adjon meg Mobilalkalmazásaink segítségével;
  • kapcsolatba léphet velünk Mobilalkalmazásaink segítségével;
  • kapcsolatba lép velünk más módon, például telefonon, SMS-ben, e-mailben, közösségi médiában vagy mobilalkalmazással kapcsolatos bejegyzésekkel;

Az Ön személyes adatait nem osztjuk meg harmadik felekkel marketing célból, az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül.

4. Hogyan és kinek adjuk ki személyes adatait.

Az Ön személyes adatait nem adjuk el harmadik feleknek.
A Társaságon belül csak korlátozott számú alkalmazott, például az Értékesítés, Jogi, Számviteli és IT részlegek férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz (a “on a need to know basis” elv alapján. ). Ezekre az alkalmazottakra a személyes adatokkal kapcsolatos titoktartási kötelezettségek vonatkoznak. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesznek a személyes adatok védelme érdekében. A Társaság munkatársai személyes adatokat csak a Társaság utasítására és szükség esetén munkaköri feladataikkal összefüggésben jogosultak kezelni.

A személyes adatokat közölhetjük a kormányzati hatóságokkal és / vagy a bűnüldöző szervekkel, ha azt az alkalmazandó törvény előírja, vagy ha ez jogaink gyakorlásához szükséges, ideértve a felhasználási feltételeket is, vagy legitim érdekeink (ideértve a harmadik felek jogos érdekei) az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban.

Személyes adatait nem szabad harmadik felek számára átadni;

Szükség esetén a társaság személyes adatokat is közölhet külső tanácsadókkal (pl. Ügyvédek, könyvelők, könyvvizsgálók).

5. Személyes adatok tárolása

Az általunk gyűjtött személyes adatait az Európai Unióban (“EU”) és az Európai Gazdasági Térségben (“EGT”) tárolják. A harmadik felek által sütikkel (például a Google Double Click for Publishers révén) összegyűjtött információk általában forgalomként szolgálnak egy adatközpontban, amely a legközelebb van ahhoz, ahonnan származik a forgalom. Ez azt jelenti, hogy az ilyen információkat, beleértve a reklámforgalmat, az EGT-ben található szerverek kezelhetik, és az EGT-n kívül is továbbíthatók. További információkért lásd a sütikre vonatkozó irányelvet: https://okoshazak.hu/cookiek-szabalyzata/.

A személyes adatok tárolásával kapcsolatos további információért lépjen kapcsolatba az SC MAXIDEAL GROUP SRL adatvédelmi tisztviselőjével vagy a CME adatvédelmi tisztviselőjével, akinek elérhetőségeit az alábbi kapcsolattartó listában találja meg.

6. AZ ÖN JOGAI

Kérhet tőlünk annak megerősítését, hogy az Ön személyes adatait kezeljük-e vagy sem, hogy adjunk másolatot személyes adatairól és/vagy javítsuk ki azokat. Bizonyos körülmények között jogában áll kérni tőlünk személyes adatainak törlését, vagy a hordozhatósághoz való jog alapján kérni, hogy személyes adatai egy részét továbbítsuk Önnek vagy más jogalanyoknak. Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak bizonyos feldolgozása ellen (például az adatkezelés direkt marketing célú felhasználása vagy bizonyos, csak automatizált adatkezelés útján meghozott döntések (ideértve a profilok létrehozását is) ellen. Ha az Ön hozzájárulását kértük a személyes adatok feldolgozásához, Önnek jogában áll visszavonni ezt a hozzájárulását anélkül, hogy ez Önre nézve negatív hatással lenne. Ha az Ön személyes adatait azért dolgozzuk fel, mert ehhez jogos érdekünk fűződik (a fentebb kifejtettek szerint), Önnek is jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen. Önnek joga van arra is, hogy bizonyos körülmények között korlátozza személyes adatainak feldolgozását. Ne feledje, hogy a fent leírt jogai bizonyos helyzetekben korlátozottak lehetnek, és rájuk a személyes adatok védelmére vonatkozó törvények és rendelkezések vonatkoznak; például korlátozható az Ön személyes adatainak kezelése elleni tiltakozási joga, ha bizonyítani tudjuk, hogy kényszerítő erejű jogos indokaink vannak az Ön személyes adatainak feldolgozására, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel szemben.

7. Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait

Személyes adatait csak az adatmegőrzési politikánknak megfelelő időtartamig kívánjuk megőrizni, legfeljebb azon időszak alatt, amely szükséges az ezen tájékoztatóban felsorolt ​​és / vagy az alkalmazandó jogszabályok által előírt célok teljesítéséhez, az alkalmazandó minimális jogi megőrzési időtartamoknak megfelelően és / vagy addig, amíg törvényes jogaink (és mások jogos jogainak) gyakorlásához szükséges. Például, ha Ön üzleti partner, akkor a személyes adatait az Önnel fennálló szerződéses kapcsolat teljes időtartama alatt tároljuk. Ha folyamatos üzleti kapcsolat van Önnel, mint üzleti partnerrel (például ha ugyanazokat a személyes adatokat használhatjuk önökkel kötött külön szerződéses kapcsolatokban), ezeket a személyes adatokat továbbra is megőrizzük a megszűnésig. kereskedelmi kapcsolatunkat és a törvény által előírt minimális megőrzési időszakot, az adatmegőrzési politikánknak megfelelően.

Ha az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, akkor ezeket a személyes adatokat csak az Ön hozzájárulása által megadott ideig dolgozzuk fel, kivéve, ha visszavonja vagy korlátozza hozzájárulását ezen időszak lejárta előtt. Ilyen esetekben megszüntetjük az ilyen személyes adatok feldolgozását releváns célokból, az ilyen személyes adatok feldolgozására vonatkozó jogi kötelezettséggel és / vagy a személyes adatok feldolgozásának szükségességével annak törvényes jogaink gyakorlása érdekében. (beleértve mások törvényes jogait).

8. Adatbiztonság

Adatait szervereinken és harmadik felek által üzemeltetett szervereken tároljuk (beleértve a harmadik felek felhőalapú szolgáltatásait is). Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk, amelyek célja az Ön személyes adatainak védelme és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása. Szerződéses kapcsolatot létesítettünk tárhelyszolgáltatást nyújtó harmadik felekkel, és ezek a szerződések kötelezettségeket tartalmaznak a személyes adatok szervezési és technikai biztonságára vonatkozóan. Ön felelős a Honlapunk egyes részeinek eléréséhez használt hitelesítési módok (például jelszavak) bizalmas kezeléséért. Az interneten keresztüli adatátvitel nem teljesen biztonságos. Bár mindent megteszünk az Ön adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni a Weboldalainkon továbbított adatainak biztonságát; minden átvitel a saját felelősségére történik. Miután megkaptuk adatait, szigorú eljárásokat és biztonsági funkciókat alkalmazunk, hogy megakadályozzuk az illetéktelen hozzáférést.

Weboldalaink tartalmazhatnak közösségi kommunikációs funkciókat, például Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn vagy YouTube gombokat. Ezek a funkciók információkat gyűjthetnek Önről, például az Ön IP-címéről és az Ön által felkeresett webhelyekről, és cookie-fájlt állíthatnak be a megfelelő működés érdekében. Ezen információknak az ezekkel a funkciókkal való interakciók során történő feldolgozását az azokat szolgáltató vállalat adatvédelmi nyilatkozata/irányelve szabályozza (lásd fent az Ön jogairól szóló részt).

9. Linkek más weboldalakhoz

Weboldalunk linkeket tartalmazhat olyan webhelyekre, amelyeket a Vállalat nem felügyel. Miután rákattint egy harmadik fél hivatkozására, a harmadik fél webhelyére kerül. Ha meglátogatja a hivatkozott webhelyek bármelyikét, tekintse át azok adatvédelmi szabályzatát. Nem vállalunk felelősséget más vállalatok irányelveiért és gyakorlataiért. Cégünk nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget a harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi szabályzataiért és megjegyzéseiért vagy gyakorlatáért.

10. A fiatalkorúak adatainak bizalmas kezelése

A Okoshazak.hu nem gyűjt tudatosan a weboldalon vagy személyes azonosításra alkalmas adatokat 16 év alatti személyektől. Ha egy szülő vagy gondviselő tudja, hogy gyermekeik megadták személyes adataikat az SC MAXIDEAL GROUP SRL-nek, akkor erről haladéktalanul értesíteniük kell az SC MAXIDEAL GROUP SRL-t. Ha az SC MAXIDEAL GROUP SRL felfedezi, hogy egy 16 év alatti személy személyes adatokat adott neki, az SC MAXIDEAL GROUP SRL azonnal megsemmísiti ezt az információt szervereiről, kivéve, ha a szülő vagy a gyám kifejezett hozzájárulást ad a társaság számára a gyermek személyes adatainak meghatározott célokra történő feldolgozására.

11. Kapcsolat

Ha kérdései vagy problémái merülnek fel személyes adatainak feldolgozása kapcsán, vagy ha jogot kíván gyakorolni, vegye fel a kapcsolatot az SC MAXIDEAL GROUP SRL adatvédelmi tisztviselőjével a contact@okoshazak.hu e-mail címen, vagy levelet küldhet az adatvédelmi tisztviselőnek a SC MAXIDEAL GROUP SRL, a címére: SC MAXIDEAL GROUP SRL Aviatorilor utca, 6a szám, lakrész:6, Bacau, Románia

Kérjük, ne adjon ki érzékeny személyes adatokat (például faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy egyéb meggyőződésre, egészségügyi vagy szakszervezeti tagságra vonatkozó információkat), társadalombiztosítási számokat vagy a bűnügyi nyilvántartáshoz kapcsolódó információkat, amikor kapcsolatba lép velünk.

***

Utolsó frissítés: 2018. május 24.

Ezt a közleményt időről időre frissíthetjük, és minden változásról az új verziónak a fenti 1. szakaszban felsorolt ​​webhelyeinken történő közzétételével értesítjük. Ha megadta nekünk elérhetőségeit, és felhatalmazott bennünket, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel, értesítjük, ha lényegesen módosítjuk ezt a Tájékoztatót.
Kérjük, rendszeresen olvassa el ezt a Tájékoztatót az esetleges változtatásokról.

Hivatalos Forgalmazók Magyarországon